[Server List] [Customize Server List] [Server Tree] [Server Version Statistics] [Crawling Statistics]

 

Server Tree seen from irc.lut.fi

irc.lut.fi
 `- solmu.cc.tut.fi
   |- irc2.ipv6.cesnet.cz
   |  |- irc.felk.cvut.cz
   |  `- irc.nfx.cz
   |- irc.cs.hut.fi
   |  `- irc2.inet.fi
   |- irc.nebula.fi
   |- irc.oulu.fi
   `- hub.cc.tut.fi
     |- irc.elisa.fi
     |- hub.snt.utwente.nl
     |  |- hub.irc.at
     |  |  |- vienna.irc.at
     |  |  `- MAN-DA.DE
     |  |    `- BelWue.DE
     |  |      |- fu-berlin.de
     |  |      `- Uni-Erlangen.DE
     |  |- atw.irc.hu
     |  |  |- ssl.atw.irc.hu
     |  |  |- irc.atw-inter.net
     |  |  `- ssl.irc.atw-inter.net
     |  |- irc6.tophost.it
     |  |- irc2.snt.ipv6.utwente.nl
     |  |- irc.snt.utwente.nl
     |  |- openirc.snt.utwente.nl
     |  |- irc.arnes.si
     |  `- hub.uk
     |    |- ircnet.clue.be
     |    |- ircnet.hostsailor.com
     |    |- hub.ircnet.ee
     |    |  |- irc.datanet.ee
     |    |  `- irc.starman.ee
     |    |- irc.media.kyoto-u.ac.jp
     |    |  `- dh.ircnet.ne.jp
     |    |- eu.irc6.net
     |    |- datapacket.hk.ircnet.net
     |    |- irc.us.ircnet.net
     |    |- irc.nlnog.net
     |    |- irc.psychz.net
     |    |- IRCnet3mh2zfmpn3zcgwtrjnh37zcnyvjmsvoig577isjmy6m24auqqd.onion
     |    |- irc.dotsrc.org
     |    |- hub.irc.pl
     |    |  `- poznan.irc.pl
     |    `- hub.se
     |      |- irc.okit.se
     |      |- irc.portlane.se
     |      `- irc.swipnet.se
     `- irc1.ifi.uio.no
       |- irc.home.uit.no
       `- ircnet.underworld.no

Data has been automatically crawled by:
rlinks.pl Version 2.11.0 - traces all Servers in a given IRC-Network

Copyright 1997-2005 Mario 'BitKoenig' Holbe.
email: Mario.Holbe@TU-Ilmenau.DE
www  : http://www.tu-ilmenau.de/~holbe/